KONTAKT

 

MIDLERTIDIG SENTERLEDER

IRENE HEGG

Telefon: 988 80 110

irene.hegg@citycon.com

 

DRIFTSSJEF

KENNETH WIIK

Telefon: 934 22 485

E-post: kenneth.wiik@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER

FREDRIK MILDE

Telefon: 908 00 027

E-post: fredrik.milde@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER

KJELL HUGO NILSEN

Telefon: 915 85 810

E-post: kjell.hugo.nilsen@citycon.com

 

MARKEDSFØRING/KUNDEKLUBB

E-post: annececilie.brusletto@citycon.com

 

VEKTERE

SECURITAS

Ved behov ring tlf. 55 93 25 25 mellom kl.10 og 21 (18)

E-post: info-oasen@citycon.com

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Anne Lene Falch i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: +4790202215

E-post: anne.lene.falch@citycon.com

Henvendelser vedrørende

Låsbare sykkelskap ved bussinngang
Gratis utlån av rullestoler
Hittegods
Øyeblikkelig hjelp ved sykdom /ulykke

Ring vekter på telefon 55 93 25 25

Utlån av KidCars: Kontakt BR Leker i 1 etasje

Nøkkel til hundehi: 
Kontakt Min Beste Venn i 1 etasje

Bestilling av Taxi og kjøp av elektroniske gavekort gjøres nå på automater ved rullebånd som går opp til Jula