PARKERING

Vi har 850 parkeringsplasser fordelt utendørs og under tak. Det er 11 ladeplasser for EL-bil, 3 stk i Kiwi garasjen og 8 stk i parkeringsanlegg plan 0.

Vi har 3 timers gratis parkering, mens på parkeringsplassen oppe ved hovedinngang er det kortidsparkering med 1 times gratis parkering.

Billettløs parkering på senteret!

Nå er det bare å kjøre inn, og ut- helt uten å trekke lapp!

Står du parkert under de 3 gratis timene (1 time på kortidsparkeringen), trenger du ikke foreta deg noe.

Om du ønsker å stå lenger, så kan du velge å betale for den ekstra tiden på automatene på senteret, eller du kan registrere deg på www.onepark.no med ditt kredittkort og bilnummer, så blir du trukket direkte der. Da har du gjort dette en gang for alle, og du trenger ikke gjøre noe mer senere.

Etter gratisperioden koster det kr.45,- for den fjerde timen, og kr.100,- for hver påfølgende time fra time 5.

Om du velger å ikke gjøre noe selv om du har stått lenger enn 3 timer (1 time på kortidsparkering), vil du få ettersendt faktura, og det vil da påløpe et fakturagebyr på kr.55,-

https://youtu.be/GsLlC2ahnxo